Клиент: ЛИВИНГ ПЛЕЙС ООД

Обект: Сграда 1 от обект  Жилищни сгради с гаражи и подземен гараж

}

Година: 01.2022г. – 09.2022г.

Локация: УПИ II-2680, кв.510, м.“Дружба-Разширение“, район Искър, СО

Площ: 10 000кв.м.

Свържете се с нас

ОФИСЪТ НИ СЕ НАМИРА В БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗЛАТЕН ЛЕВ 

office@bimgroup.bg
ул. „Постоянство“ 67Б, 1111 Гео Милев, София

Т  +359 2 444 12 43
М +359 87 850 74 04
М +359 88 969 74 47