БИМ ГРУП

БИМ ГРУП ЕООД е с основна дейност в сферата на реализация на инвестиционни проекти, строителство, проектно управление, консултантски услуги, инвеститорски контрол, оценка на инвестиционни проекти.

БИМ ГРУП ЕООД е специализирана в изграждане на строителни конструкции за жилищни и логистични сгради. 

Екипа ни има изградени над 30 000 кв.м. строителни конструкции.
Фи
рмата разполага с екип от над 50 човека строителни работници и ръководен персонал.
Техническите ни ръководители са инженери с опит и придобита специалност по част „Конструктивна“
Фирмата разполага с екип от над 50 човека строителни работници и ръководен персонал.
Техническите ни ръководители са инженери с опит и придобита специалност по част „Конструктивна“.
Високата квалификация и личностните отговорности на нашия екип водят до успешна реализация на вашите инвестиционни проекти.

Изградените от нас конструкции отговарят, както на всички български нормативни документи и стандарти, така и на европейските критерии и стандарти за изпълнение на строителни конструкции.

.

Гарантирано качество

Проекти

Разгледайте всички наши проекти, ние от BIM GROUP сме насреща за съвместна работа. Може да се свържите с нас по – удобен за вас начин или да ни поситите в офиса ни в Бизнес център ,,Златен Лев“

Свържете се с нас

ОФИСЪТ НИ СЕ НАМИРА В БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗЛАТЕН ЛЕВ 

office@bimgroup.bg
ул. „Постоянство“ 67Б, 1111 Гео Милев, София

Т  +359 2 444 12 43
М +359 87 850 74 04
М +359 88 969 74 47